E-sport


Pådriver for norsk E-sport

Warpcrew har i over 20 år vært en stor pådriver av norsk e-sport. Event:Game er ansvarlig for at konkurransene gjennomføres etter reglene og så smertefritt som mulig. 

Hvert år tar vi tempen på hvilke spill som er populære både lokalt og globalt - før vi gjør oss opp en mening om hvilke spill det skal fokuseres på. Vi arrangerer ofte konkurranser i helt nye utgivelser som tilbyr balanserte konkurranseregler - for å selv måle hvilke spill som har tatt publikums oppmerksomhet. 

Våre konkurranse spill vil bli annonsert i løpet av de kommende månedene.