Warpzone 2022 er avlyst


Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse Warpzone 2022.

På bakgrunn av lavt billettsalg og kompleksitet knyttet til arrangementet – Velger vi å utsette årets Warpzone til senere. Vi la i fjor sommer bak oss noen utfordrende år med pandemi og mangel på frivillige. Warpzone 2021 ble likevel en suksess, med gode tilbakemeldinger og positivt engasjement.

I 2022 hadde vi et mål om å få til noe enda bedre. Men dessverre har ikke dette latt seg gjøre.

Til dere som har kjøpt billett vil kjøp bli refundert innen noen få uker.

Vi takker for tillitten og håper dere er med oss neste gang.