Wifi levert av Cisco


I år valgte vi løsninger fra Cisco, for trådløst nettverk på Warpzone

Stabilt trådløst nettverk er utrolig viktig på Warpzone.
Både crew og deltakere er avhengig av at alle enheter er på nett til enhver tid.